Nastavení soukromí

Pro poskytování služeb používáme soubory cookies. Některé z nich jsou pro fungování webu nutné, zatímco jiné nám pomohou vylepšit váš uživatelský zážitek a rychleji vás navést k tomu, co právě hledáte.
Souhlasíte s používáním všech cookies? Svůj souhlas můžete snadno definovat kliknutím na tlačítko Přijmout vše Přijmout vše Nastavení

 

Ballistol rychločernění Quick 50 ml.

Číslo výrobku:
23630
Naše cena s DPH:
339 Kč / ks
Naše cena bez DPH:
281 Kč / ks
Termín dodání:
skladem
339 Kč / ks
ks

Popis výrobku

Rychločernění - brynýrování
Praktická pomoc pro každého odborníka i laiky.

Rychločernění Ballistol Klever Quick browning je prostředek na obnovení barvy kovových částí zbraně. Zničené zbraně se nemusejí máčet, nebo složitě barvit, stačí použít pouze tento přípravek. Před aplikací je nutné poškozenou část odmastit, prostředek se nanáší na povrch pomocí kapátka. Po třech minutách je hotovo, následně stačí povrch opláchnout vodou a vytřít jemným hadříkem do sucha. Aby jste dosáhli nejlepšího efektu, doporučujeme nakonec ošetřenou plochu nastříkat Ballistolem. KLEVER Quick browning dokáže rychle a levně obnovit poničené povrchy zbraní. Prostředek je v praktickém 50 ml. balení.

Uvědomte si prosím, že bezproblémově lze načernit pouze ocel s obsahem chromu do 3,5 %.

Jak se to dělá:

  1. Zbraň opatrně odmastit a zbavit mastných skvrn – např. s přípravkem Odmašťovací prostředek.
  2. Pak na plochu /ocel do 3,5% chromu/ nanést štětcem vodičku "Rychločernění" a nechat asi 3-10 minut působit, dokud se neutvoří žluto-bílý povlak.
  3. Nakonec opláchnout vodou, měkkým hadříkem zlehka osušit a postříkat Ballistolem nebo Gunexem. Hotovo!

Bezpečnostní poznámky

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při vdechování.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje/ochranu sluchu/ Opláchněte kůži vodou [nebo sprchou]. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jemně oplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky.

Další informace.  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
Zdraví škodlivý při požití.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo sprchou]. 
Skladujte uzavřené.

acid_red  Aquatic-pollut-red  exclam

 

Bezpečnostní list

 

Odeslat dotaz

Odeslat dotaz

S tímto výrobkem si ostatní také objednávají

skladem
230 Kč
 
skladem
345 Kč
 
skladem
352 Kč
 
skladem
245 Kč